Nieuws  

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Doorbraak in algenteelt met onderwater LED-lamp

Met de toepassing van onderwater LED-lampen is bij agrarisch bedrijf Kelstein in Hallum nu sprake van een doorbraak in het telen van algen.

Wageningen Universiteit becijferde onlangs de maximale algenproductie per hectare in Nederland op 50.000 kilo. Door een ontdekking op het melkveebedrijf van Jan en Douwe Zijlstra in Hallum kan de opbrengst zo maar hoger uitvallen. De grootschalige productie van groene diesel uit algen komt daarmee steeds dichterbij. Kelstein wordt begeleid door Crassus Advice4You, DLV Plant en Algae Food & Fuel (een gezamenlijk initiatief van Tendris, BioSoil en Solarix).

Algen en mestvergisting vormen een ideale combinatie. Achter de veestallen en de imposante mestvergister op het bedrijf van vader Jan en zoon Douwe Zijlstra uit Hallum staat een kleine kas met
meerdere bassins. Deze basins bevatten algen die gevoed worden met restproducten uit de vergister zoals warmte, CO2 en het nutriŽntenrijke digestaat.

Licht

Een andere belangrijke productiefactor is licht. Want zonder licht geen groei en voorplanting. En juist op dit terrein is een fantastische ontdekking gedaan. Tijdens het project is ontdekt dat de algenopbrengst in een bedekte vijverbak hetzelfde is als in een open basin. Beide bevatten led-lampen.

Dit opent grootste mogelijkheden voor de algenteelt. Als er warmte, CO2 en nutriŽnten beschikbaar zijn, kunnen men met deze energiezuinige lampen 24 uur per dag algen kweken. Tot in Lapland toe. Bovendien kan men productieomstandigheden creŽren die het jaarrond gelijk zijn. Die uniformiteit is heel belangrijk bij algenkweek. Ook aan de productiebassins en -bakken hoeven minder strenge eisen gesteld te worden.

De speciale onderwater-ledlamp is ontwikkeld door Tendris Solutions uit Almere. Dit bedrijf is voor een derde aandeelhouder van AF&F. AF&F neemt deel aan het grote algenonderzoek van watertechnologie-instituut Wetsus in Leeuwarden.

Toch geniet biobrandstof niet de hoogste prioriteit. Algen zijn zo'n hoogwaardig product. Dan moet voeding voor mens of dier op nummer een staan. Vooral met visvoer zien we veel mogelijkheden. Met wat er overblijft, zou je dan biodiesel kunnen maken.

Een andere ontdekking van formaat is dat het CO2-rijke rookgas, dat vrijkomt uit de WKK, ongezuiverd aan de reactor kan worden gedoseerd. Stoffen als stikstofoxide en zwaveldioxide benadelen de kweek niet. Ook dat scheelt flink in de kostprijs.

Belangrijk is nu dat in Hallum een continu productieproces tot stand wordt gebracht, omdat de vergister ook continu warmte, CO2 en nutriŽnten levert. Als het consortium dat in de vingers heeft is de tijd rijp om op te schalen.

 

 

 

 

 

Generating and implementing excelling expertise for extraordinary results. Dedicated, enthusiastic and with integrity. WITH people, planet and profit. FOR you.
 

Perscontact:

Dick Broekhuis
Jasperskamp 24
7418GE Deventer
Netherlands
E: dick.broekhuis@crassus.nl
T: +31 (0)6 39 333 236

 
   

Support

 
     

Crassus
Jasperskamp 24
7418GE Deventer
Netherlands
E: info@crassus.nl
T: +31 (0)6 39 333 236

 

   

Copyright © Crassus Advice4You
Designed by MasterTemplates

Deze website gebruikt Google Analytics

Home | Over ons | Partners | Producten | Projecten | Nieuws | Contact