Bio-brandstoffen  

 

Biotechnologie

Crassus is thuis in biotechnologie. Wij hebben ervaring met:

Vergisting

Vergassing

Verbranding

Algen

Biodiesel

Bioethanol

Pyrolyse

Groene Grondstoffen

 

 

Onder biobrandstoffen worden verstaan brandstoffen afkomstig van natuurlijke, hernieuwbare bronnen die kunnen worden bijgemengd aan transportbrandstoffen als diesel en benzine. In dit kader zijn zowel bio-olie, bioethanol (ook wel standaard alcohol, maar geproduceerd vanuit biomateriaal) als biodiesel (ook wel vetzuurmethylesters) in opmars.

Bio-olie

Bio-olie is een verzamelnaam voor vloeibare brandstoffen die zijn gemaakt uit biomassa: een plantaardige of dierlijke grondstof. Het is tegen allerlei prijzen beschikbaar en de markt daarvoor ontwikkelt zich snel. Verschillende vormen van biomassa lenen zich voor de productie van bio-olie. Grondstoffen voor de bio-olie komen uit de landbouw of de natuur. Bio-olie wordt uit biomassa gewonnen met verschillende technieken, afhankelijk van de aard van de biomassa. Bio-olie kan zowel in een speciale WKK als in een aangepast transportmiddel worden gebruikt.
LET OP: Er zijn grote verschillen in olie-kwaliteit. Olie uit koolzaad is bijvoorbeeld ook anders (zowel in kwaliteit als in productiewijze) als pyrolyse-olie.

Biodiesel

Biodiesel is bio-olie die met methanol is veresterd tot methylester (en glycerol). Biodiesel is technisch vergelijkbaar met gewone diesel en kan met minder aanpassingen (enkele additieven) worden gebruikt. Het wordt in Duitsland al jaren commercieel verkocht.

Bioethanol

Bioethanol wordt verkregen uit biomassa als suiker, zetmeel, hout, gras en stro via fermentatie en destillatie. Bio-ethanol (E85, 85% ethanol) kan alleen in speciale motoren (Flexible Fuel, bv Volvo of Ford) tegen geringe meerprijs worden gebruikt. Het vereist speciale bestendige leidingen en afdichtingen. Echter tot ca. 10% bio-ethanol bijmenging aan benzine is de kans op schade aan de motor nagenoeg nihil.

Biogas

Biogas ofwel methaangas wordt verkregen via anaerobe vergisting (bij waterzuivering en (agrarische) vergisters) en is in principe een alternatief voor LPG of aardgas maar dient te worden gezuiverd van water, kooldioxide (CO2) en zwavelwaterstof (H2S). Biogas is een brandbaar gas gemaakt door het zonder zuurstof (anaŽroob) vergisten van biomassa of van de biologisch afbreekbare fractie van afval. Het ruwe gas bestaat voornamelijk uit methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2). Na het verwijderen van de koolstofdioxide vindt samenpersing van het methaan plaats en kan het als brandstof voor aardgasauto's dienen. De meeste ontstekingsautomotoren behoeven enige aanpassing om biogas te kunnen gebruiken. Door het vrijwel ontbreken van voldoende tankstations voor biogas blijft de toepassing beperkt. Biogas kan echter ook op aardgaskwaliteit worden gebracht (groen aardgas). In dat geval kan het als aardgas via het Nederlandse aardgasnet verhandeld worden en uiteindelijk als groen aardgas in transport worden gebruikt.

Crassus onderzoekt, ontwikkelt en realiseert

Crassus Advice4You helpt u, bij het onderzoeken, ontwikkelen en realiseren van uw bio technologie en innovatieve projecten. Jarenlange opbouw van ervaring in de chemische industrie, duurzame energie en biobased business zorgen ervoor dat u de technologie krijgt die u nodig heeft.

Crassus en haar partners hebben bedrijven ondersteund bij het realiseren van winstgevende, duurzame bedrijfsconcepten, door:

  • Technische adviezen & Innovatieve oplossingen
  • Apparatuurselectie
  • Aanvragen van subsidies
  • Onderzoek/proeven i.s.m. kennisinstellingen
  • Financiering
  • Projectplanning
  • Aanvragen van vergunningen etc.
  • Projectbegeleiding/Project realisering 

 

Onze focus

Biotechnologie

Stortgoed technologie

Chemie

" Generating and implementing excelling expertise for extraordinary results. "

 

 

 

 

 

 

Support

 

     
 

Chemie

 

Stortgoed

Crassus
Jasperskamp 24
7418GE Deventer
Netherlands
E: info@crassus.nl
T: +31 (0)6 39 333 236

Crassus heeft zijn 'roots' in de chemische industrie.
Tot op de dag van vandaag werkt Crassus samen met bedrijven uit de chemische sector.

Crassus heeft absolute top professionals in dienst op het gebied van stortgoed.
De kennis van Crassus wordt (internationaal) gewaardeerd door bedrijven zoals Akzo Nobel, Teijin en Lonza.Copyright © Crassus Advice4You
Designed by MasterTemplates

Deze website gebruikt Google Analytics

Home | Over ons | Partners | Producten | Projecten | Nieuws | Contact