Projecten  

 

 

 

  Crassus werkt al enige jaren aan innovaties op het gebied van algentechnologie. Daarbij wordt samengewerkt met o.a. Algae Food & Fuel.  
   

"Out of the box denken, de intermenselijke benadering en de wil tot samenwerking heeft bij ons een pre."

Lees meer


 


 

 

Algen en vergisting

Friesland

Innovatief project waarin algen groeien op de reststromen van een biovergister. (www.kelstein.nl).

Omschrijving

Productie en gebruik van bio-energie kan op primaire agrarische bedrijven een goede mogelijkheid zijn om in de eigen energiebehoefte te voorzien en om daarmee de financiŽle kosten en de impact (de netto uitstoot van het broeikasgas CO2) van het energieverbruik op het milieu te beperken. Eťn van de mogelijkheden is een biogasinstallatie.

Bij een biogasinstallatie wordt echter een grote hoeveelheid digestaat als bijproduct geproduceerd. Dit vormt in de toekomst een probleem als ook de uitrijdmogelijkheden in Nederland steeds beperkter worden. Feitelijk draagt co-vergisting alleen maar bij aan de vergroting van het mestprobleem. Ook de CO2 wordt (hoewel in de korte koolstofkringloop) nog steeds uitgestoten. Een mogelijke oplossing is het gebruiken van de nutriŽnten in de mest en de CO2 in de rookgassen voor de productie van algen.

Uit deze algen kan bio-olie gehaald worden. De olie bevat onder andere omega 3 en omega 6. De rest van de alg bevat ook nog interessante producten en is mede daarom bijzonder aantrekkelijk voor zowel menselijke als dierlijke consumptie. Daarnaast kan de olie omgezet worden in biodiesel. De heer Zijlstra is voor zijn biogasinstallatie op zoek gegaan naar een aanvullende milieubesparende technologie. Het bedrijf van de heer Zijlstra gebruikt voor veevoeder een product dat vergelijkbaar is met de perskoek van algen. Het bedrijf heeft verder een aanzienlijke hoeveelheid CO2 in de vorm van rookgassen, digestaat en warmte over. Hij wil weten of het gebruik van warmte, CO2 en digestaat uit zijn vergister gebruikt kan worden voor algenproductie.

Een oriŽnterend gesprek met DLV Plant heeft hem in contact gebracht met Crassus Advice4You. Crassus Advice4You is distributeur van zowel technologie voor de productie van bio-olie, biodiesel, bioethanol, biogas als algen. De toepassingsmogelijkheid zoals de heer Zijlstra voorstelt is nog niet eerder onderzocht. Proeven moeten uitkomst bieden. Op basis van de resultaten denkt Kelstein in 2010 op te kunnen schalen.

 


 

 

 

Support

Crassus
Jasperskamp 24
7418GE Deventer
Netherlands
E: info@crassus.nl
T: +31 (0)6 39 333 236


 
Copyright © Crassus Advice4You
Designed by MasterTemplates

Deze website gebruikt Google Analytics

Home | Over ons | Partners | Producten | Projecten | Nieuws | Contact